O firmie

ZUPH MAKOL sp.j. istnieje od 1992 r.

Od kilkunastu lat, głównie w ramach zamówień publicznych, realizujemy roboty drogowe, uzbrojenie terenów w sieci wodno-kanalizacyjne, roboty ogólnobudowlane i utrzymanie zieleni na terenie całego województwa śląskiego.

Naszymi najważniejszymi zleceniodawcami są m.in. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach, Urząd Gminy Wielowieś, Urząd Gminy Gierałtowice, Urząd Miejski w Zabrzu, Urząd Miejski w Knurowie, Urząd Miejski w Siemianowicach Śląskich , Gmina Herby oraz Real Estate Development Company Sp. z o.o.

Zatrudniamy wysokiej klasy specjalistów branży ogólnobudowlanej, hydraulicznej i remontowej. Dysponujemy również własnym specjalistycznym sprzętem budowlanym niezbędnym do realizacji wszelkich robót budowlanych. Posiadany potencjał kadrowy i sprzętowy daje gwarancje terminowości i wysokiej jakości robót przy jednoczesnych umiarkowanych cenach. Świadczone przez nas usługi budowlane są kompleksowe – od fazy projektu, poprzez roboty wykończeniowe, aż po prace finalne. W każdym przypadku nasz inwestor decyduje o standardzie i zakresie zleconych naszej firmie robót.

Niezwykle bogate doświadczenie naszych pracowników, nowoczesny park maszynowy, stosowanie innowacyjnych rozwiązań stanowią o przewadze konkurencyjnej naszej firmy i dają gwarancję najwyższej jakości wykonywanych przez nas usług.