Zrealizowane projekty

Od początku działalności naszej firmy, tj. od 1992 r. zrealizowaliśmy wiele kompleksowych zleceń. Do najważniejszych zaliczyć należy:

Zadania wykonane w latach 2011-2015

2015

Budowa drogi dojazdowej wraz z kanalizacją deszczową w Olszynie
/inwestor Gmina Herby/

Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociągowej osiedle Morawy w Katowicach
/inwestor miasto Katowice/

Przebudowa ulicy Podmiejskiej w Rybniku
/inwestor miasto Rybnik/

Przebudowa ulicy Strażackiej w Świerklanach
/inwestor Gmina Świerklany/

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2930S ul. Karola Miarki w Wilczy etap V
/inwestor Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach/

Wykonanie robót brukarskich na Stadionie im. E. Pohla w Zabrzu
/inwestor MPGK Zabrze/

Duże zadanie obejmujące lata 2011 – 2014

Wielka inwestycja przy budowie Osiedla Ville Murano w podwrocławskich Kobierzycach
/inwestor Atal S.A. Cieszyn/

  • budowa dróg wewnętrznych z podjazdami do garaży i wejściami do budynków
  • budowa chodników
  • budowa tarasów
  • budowa kanalizacji sanitarnej
  • budowa kanalizacji deszczowej
  • wykonanie drenażu opaskowego na terenie osiedla

2014

Budowa chodnika w Taninie ul. Leśna
/inwestor Gmina Herby/

Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2954S ul. Boczna w Świbiu
/inwestor Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach/

Budowa chodnika – kontrakt W4 Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w dzielnicy Strzemieszyce Wielkie w Dąbrowie Górniczej
/inwestor Inżynieria Rzeszów S.A./

Przebudowa ulicy Podmiejskiej w Rybniku
/inwestor miasto Rybnik/

Remont chodnika w ciągu ulicy Sienkiewicza w obrębie ronda Ranoszka w Tarnowskich Górach
/inwestor Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach/

Remont placu szkolnego przy Szkole Podstawowej w Herbach ul. Katowicka
/inwestor Gmina Herby/

Wykonanie chodnika wraz z kanalizacją deszczową ul. Sportowa w Olszynie
/inwestor Gmina Herby/

Wykonanie robót drogowych na terenie budowy Parku Rodzinnego w Wodzisławiu Śląskim
/inwestor Miasto Wodzisław/

2013

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2930S ul. Karola Miarki w Wilczy etap IV
/inwestor Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach/

Budowa chodnika w Kalinie ul. Strażacka
/inwestor Gmina Herby/

Budowa chodnika w Olszynie ul. Cicha
/inwestor Gmina Herby/

Wykonanie nawierzchni brukowej, odwodnienia terenu, montaż ławek na terenie osiedla Francuska Park Katowice
/inwestor Atal filia Katowice/

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej i zabudowa krawężnika w Żorach Rowniu
/inwestor Miasto Żory/

Wykonanie odwodnienia terenu , budowa drenażu opaskowego na terenie Osiedla Francuska Park
/inwestor  Atal filia Katowice/

Wykonanie robót drogowych na ulicy Wiosny Ludów w Bytomiu
/inwestor MZDiM Bytom/

2012

Budowa chodnika w Kalinie ulica Strażacka
/inwestor Gmina Herby/

Budowa chodnika w Olszynie ulica Jałowcowa
/inwestor Gmina Herby/

Zagospodarowanie terenu Kraków ulica Chełmońskiego Bronowice Residence
/inwestor Atal filia Kraków/

2011

Budowa kanalizacji deszczowej w Hadrze ulica Polna
/inwestor Gmina Herby/

Rozbudowa parkingu otwartego wraz z przebudową powiązanych odcinków chodnika na Osiedlu Ligota Park w Katowicach
/inwestor Atal filia Katowice/

Wykonanie kanalizacji deszczowej przy boisku sportowym w Hadrze
/inwestor Gmina Herby/

Zadanie wykonane przed 2011 rokiem

Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 789 w miejscowości Woźniki.
/Inwestor – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach/

Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 928 w miejscowości Wyry.
/Inwestor – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach/

Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową w ciagu drogi wojewódzkiej nr 919 w miejscowości Sośnicowice.
/Inwestor – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach/

Remont chodnika w ciagu drogi wojewódzkiej nr 921 w miejscowości Pilchowice.
/Inwestor – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach/

Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 921 w miejscowości Pilchowice.
/Inwestor – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach/

Budowa chodnika wraz z Kanalizacją Deszczową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 905 w miejscowości Herby-Olszyna
/Inwestor – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach/

Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 921 w miejscowości Knurów
/Inwestor – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach/

Budowa chodnika ze ścierzką rowerową w cąigu drogi wojewódzkiej nr 906 w miejscowości Wierzbie-Sadów.
/Inwestor – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach/

Budowa chodnika oraz kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej 991 w miejscowości Orzech
/Inwestor – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach/

Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej przy drodze wojewódzkiej nr 913 w miejscowości Siemona
/Inwestor – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach/

Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem chodników w ciągu drogi powiatowej S3275 Tarnowskie Góry-Kamieniec w Miejscowości Kamieniec
/Inwestor – Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach/

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 921 wraz z pasem zieleni na odcinku od ul. Rybnej do zjazdu do stacji pkp w Knurowie.
/Inwestor – Urząd Miasta Knurów/

Budowa chodnika i zatoki autobusowej na ulicy Korfantego w Gierałtowicach
/Inwestor – Gmina Gierałtowice/

Budowa zatoki autobusowej wraz ze skwerem dla oczekujących przy zespole szkolno-przedszkolnym w Wielowsi
/Inwestor – Gmina Wielowieś/

Budowa chodnika i zarurowanie rowu przydrożnego w Zacharzowicach
/Inwestor – Gmina Wielowieś/

Chodnik z kostki betonowej gr. 8 cm na ul. Leśnej w Herbach
/Inwestor – Gmina Herby/

Budowa chodnika na ulicy Chrobrego w Sączowie
/Inwestor – Gmina Bobrowniki/

Budowa ciągu pieszo-rowerowego Herby-Kalina-Olszyna
/Inwestor – Gmina Herby/

Wykonanie kanalizacji deszczowej w ulicy Mokrej w Kalinie
/Inwestor – Gmina Herby/

Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w Sośnicowicach
/Inwestor – Urząd Miejski w Sośnicowicach/

Remont placu manewrowego w Zabrzu przy ul. Pyskowickiej 12
/Inwestor – Real Estate Development Company Sp. z o.o.

Budowa ciągu pieszo-rowerowego oraz kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Woznickiej w m. Koziegłowy – droga wojewódzka nr 789
/Inwestor – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach/

Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 925 w m. Przegędza
/Inwestor – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach/

Remont chodnia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 925 w m. Bełk
/Inwestor – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach/

Oraz wiele innych.